Nakil

Nakil İçin Gerekli Belgeler

1 – İkametgah

2 – Nakil Dilekçesi

3 – Avukat Kimlik Fotokopisi

4 – Resim

5 – 1000 TL Giriş Aidatı ve Yıllık Baro Aidatı (Zonguldak Barosu Başkanlığının Denizbank Zonguldak Merkez Şubesi
Nezdindeki 2130-954 4031-351 Nolu Hesaba İBAN NO TR 470013400000954403100001 veya Elden Nakit verilebilir.)

6 – Tanıtma Yazıları (2 Ayrı Avukattan)

7 – Arşivli Sabıka Kaydı

8 – Sağlık Raporu