Staj Başvurusu

Staj Başvurusu İçin Gerekli Belgeler Aşağıda Belirtilmiştir. İndirmek istediğiniz belgenin üstüne tıklayınız.

Eksik Belge İle Yapılan Başvurular Kabul Edilmeyecektir.

1-Diploma (veya çıkış) örneği (Noter Onaylı yada Fakülte Sekreterliği Onaylı)         ***Yurt dışı üniversite mezunları noter onaylı denklik belgesi ve Hukuk Fakültesi’nden onaylı yazı getirecekler.

Not:  *Diploma veya çıkışında kayıt tarihi bulunmayan adayların mezun Olduğu fakülteden fakülteye giriş tarihini gösteren yazı getirmeleri gerekmektedir.

*Adaylar başvuru yaparken diploma veya çıkışın aslını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Diplomasını almamış adaylar, staj süresi içinde diplomalarını ilgili fakültelerden almaları ve Noter Onaylı ya da Fakülte Sekreterliği Onaylı olacak şekilde Baro yazı işlerine vermeleri gerekmektedir.

2 adet

 

 

2-Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Aile bilgilerini içerdiği şekilde nüfus müdürlüğünden ya da  e-devletten alınabilir.)

2 adet

 

3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2 adet

 

4- Adli sicil belgesi (Staj süresinde veya öncesinde evlilik-boşanma, isim-soyisim, doğum tarihi, anne-baba adı gibi vs. nedenlerle nüfus bilgilerinde değişiklik olanlar için; güncel bilgilerinizle alınan sabıka kaydınıza ek olarak, değişiklik öncesi nüfus bilgilerinize göre de olacak şekilde adliyeden alınabilen arşiv kayıtlı sabıka kaydı)

2 adet

 

5-Oturma Belgesi (İkametgah) (E-Devletten alınabilir)

2 adet

 

6-Sağlık Raporu Sağlık Raporu  “vücutça ve akılca malul olmadıkları” ibaresini içermesi gerekmektedir.

Türkiye Barolar Birliğinin konu hakkındaki duyurusu için tıklayınız.

     2 adet

 

7-Yanında staj yapılacak Avukat’ın olur belgesi

*Olur verecek avukat, avukatlıkta  5 (Beş yıllık kıdemin hesabına Avukatlık Kanunu 4. maddesinde yazılı hizmette geçen süreler dahildir.) yılını doldurmuş ve hakkında avukatlığa engel bir suçtan dolayı soruşturma açılmasına karar verilmemiş veya avukatın geçmiş beş yıl içinde disiplin kurulunca verilmiş kesinleşmiş bir kararla para veya işten çıkarma cezalarından biri ile cezalandırılmamış olması zorunludur.

      2adet 

8-Bildirim Kağıdı

     2adet

 

9-Baro levhasına kayıtlı iki avukat tarafından ayrı ayrı düzenlenmiş takdim yazısı

   2’er adet

 

10-Baroya Yazılan Dilekçe

     2 adet

 

11-Rapor(Bir avukattan)

2 adet 

12-Sosyal Güvenlik Kurumundan SSK. Emekli Sandığı ve Bağ_Kur’ a kaydınızın bulunmadığına dair belge.(SGK müdürlüğünden veya https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-kayit-belgesi-sorgulama linkinden alınabilir.)

   1 adet

 

13- Biyometrik Vesikalık fotoğraf (kravatlı-cübbesiz)

    4 adet

 

14- ÖSYM Sınav Sonuç Belgesi

1 adet. E-devlet üzerinden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi sekmesini seçerek, “Sonuçlarım” kategorisinden ilgili evraka erişebilirsiniz. NOT: ÖSYM sınavında kazanmış olduğunuz okulu gösterir belge istenmektedir.

YUKARIDAKİLERE EK OLARAK KAMU KURUMUNDA ÇALIŞIRKEN STAJ YAPMAK İSTEYENLERİN GETİRECEĞİ BELGELER

1 – SİCİL ÖZETİ

2 – KURUMA VERİLEN İZİN DİLEKÇESİ VE İZİN BELGESİ

3 – TAAHHÜTNAME