Recent Posts

Basına Ve Kamuoyuna

Canlılar yaşamak için ne kadar havaya kadar suya muhtaçsa,toplum içinde hayatiyetini sürdürebilmek içinde   adalet ve demokrasiye  muhtaç olup bu nedenle de tüm insanların dünyevi güçlerden  adalet ve demokrasi istemeye hakları vardır. Hayata geçebilmesi ise dayatmalara,haksızlığa ve baskılara susmadan,bıkmadan karşı çıkan halkla yerleşebilir. Kaldıki  bu mücadele barolarımızında asli görevidir..Çünkü karanlık işler çevirenlerin,yolsuzluk ve usulsüzlük batağındakilerin  en …

Devamı

Aramıza Yeni Katılan Meslektaşlarımız.

Av.Beyza Nur ÖZMEKİK ve Av. Güner ÖZÇELİK 13.01.2021 tarihinde Baro Yönetim Kurulu huzurunda yemin ederek ruhsatlarını almışlardır.Zonguldak Barosu olarak kendilerine meslek hayatlarında başarılar dileriz.

Devamı

2021 Yılı CMK Ücret Tarifesi

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ VE VEKİLLERE YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN 2021 YILI TARİFESİ Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen müdafi veya vekillere ödenecek meblağları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu …

Devamı