Yeni Adli Yıl Açıldı.

 

Çok değerli meslektaşlarım, basın yayın kuruluşlarının değerli temsilcileri, hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum.

Yeni bir adli yıla başlıyoruz. Geçen yılki başlangıç gibi çözülen hiçbirşeyin olmadığı hatta şartların giderek daha da ağırlaştığı. Malumunuz bu açılış ve günler sorunların ve çözümlerinin ortaya konulduğu günlerdir. Avukatlık.K.76 .md.sinde Avukatlara  “Hak ve özgürlüklerin insan hakları ve hukukun üstünlüğünün korunup geliştirilmesi görevi vermiştir Oldum olası iktidarların uzak durduğu savunma mesleği, geçtiğimiz günlerde dünden daha da fazla uzaklaştırılmıştır. Kaldı ki bizim konuşmamızdan her koşulda milli menfaatimiz olacak, Devletimiz, halkımız karlı çıkacaktır. Uğraş alanımız hak ve adalettir. Yine büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yargıç, savcı baro odalarımızda asılı panolardaki şu sözüde bunun en güzel ifadesidir.İstiklal,istikbal,hürriyet ve her şey adalet içindir.Hukukun üstünlüğünün sağlanmasında savunulmasında kimseye yasal olarak verilmeyen görev bize verilmiştir. Yıllardır Kadrolaşmanın olduğunu, liyakatin terk edildiğini söylüyoruz. Sonuç ne oldu  Yargıda güven %20 lerde teşkilatın 1/3 fetöden ihraç edildi,  4000 civarında  yargıç tutuklandı, hala  mevcudun % 70 kripto fetöcü olduğu şüphesi mevcut. Bu bağlamda Yargı camiasının savunma dışındaki unsurları olan hakim ve savcılarla ilgilide bazı tespitler yapmak isterim. Tabii ki her camiada olduğu gibi savcı ve yargıçlar arasında da çok değerlilerin olduğunu ifade etmek isterim. Ne var ki günümüzde yargıçların büyük çoğunluğu yeni atanmıştır. Bu çok önemli görev sadece kanun bilerek icra olunamaz. Halkınızı tanımazın geçmiş  ve geleceğe dair yorumlar yapıp öngörüde bulunacak derecede altyapınız olması gerekir. Yargıç tarifi hiçbir yasada yoktur, Mecellede tarif olunmuştur.Hakim için Alim,fehim,hakim,sakin olmalıdır der.Mutlak surette bu niteliklere ulaşılmalıdır. Eflatun’un kardeşi İskenderin sarayında filozoftur. Birgün filozoflar konuşurken durumunun çok güzel olduğunu söyleyince Eflatun derki öyle kralın karnı acıkınca yemek yiyen,uykusu gelince uyuyandan filozof olmaz der.Bu kavramların var olduğu seviye  liyakatle sağlanabilir kadrolaşmayla değil. İşte fetö olayı.

Örneğin yine Geçmişte kadrolaşmaya karşı çıktığımız gibi  diğer karşı çıktımız konularada, yaşananlara da bir göz atalım,biz söyledik biz direndik sıkı yönetim, yüce divan devlet güvenlik mahkemeleri gibi mahkemelerle  gibi olağanüstü mahkemelerle devamlı savaştık bedel ödedik,işkenceye karşı çıktık ne oldu zaman içinde anlaşıldı ve mahkemeler kaldırıldı,işkence son buldu.Yine  Geçtiğimiz günlerde papaz Bronson vesilesiyle ABD’nin emperyal kabul edilemez küstahlığı Uygulanan ekonomik ambargo nedeniyle ortaya çıkan sorunlar doğal olarak bizimde sorunlarda önceliğimiz olmuştur..Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Özgürlük benim karakterimdir ve yine hattı müdafa yoktur sathı müdafa vardır sözlerinde anlam bulduğu gibi bizimde öncelikli sorunumuz olmuştur devletimizin aldığı tüm tedbirlerin TBB ninde açıkladığı gibi bizde arkasındayız,destekliyoruz.

Şu tesbitleri yapmamızın dikkate alınması gerektiğini de ifade etmek isterim.Biz avukatlar bu görevlerin ifasında hükümetlere rahatsızlık veriyor olabiliriz. İktidarlar ,hükümetler avukatlara hep uzak durabilirler. Yargının güvenilirliği hukukun üstünlüğünün olmazsa olmazıdır.Hukukun üstünlüğü güven demektir,sermaye akışı istihdam artışı demektir.Öyleyse öncelikle sessiz kalmamıza yönelik girişimlerden vazgeçilmelidir. Çoğunluğun ideolojisi ve  siyaset eliyle susturulamayacağımız bilinmelidir.Zira Savunmanın gücü yargının güvenilirliğini belirler. Siyaset hergün yargıyı savunmayı konuşurken bizim siyaseti   yasasal görevimiz içinde olan bu konuları konuşmamamız kabul edilemez.. Mevlana diyor ki aynı dili konuşanlar değil aynı duyguyu paylaşanlar anlaşır.Biz ne diyoruz hukuk devletinden ödün verilmesin,vazgeçilmesin demokrasi bütün argümanları ile işlesin diyor, hukuka, savunmaya saldırı ve otoriterleşme var demokrasiden uzaklaşıyoruz diyoruz.. Biz ısrarla kanunulik-masumiyet ilkeleri ihlal olunmaktadır diyoruz.   Kulak verilsin, bizim dile getirdiğimiz sorunların çözümünden devletimiz,Türk milleti  karlı çıkacaktır.Söylediklerimizin hangisi doğru değildir -Hukuk fakültesi mezunu olmayan yargıç ataması ne anlama gelmektedir.-avukat kimlik belgesi hala  kabul görmemektedir.-  zorunlu müdafilikte ücret yetersiz görev angaryadır.- sorumsuzca ticari amaçlı hukuk fakültesi açılması hukuk fakültelerinin eğitim kalitesi çok düşük,  yüzyirmi olan fakülte sayısı çok fazladır.- Avukatlık sınavı mutlaka getirilmelidir avukatlık sınavı olmuyorsa devlet hukuk sınavı konulmalıdır. noterlerin gördüğü işlerin bir kısmının avukatlarca görülmesi sağlanarak avukat bulundurma mecburiyeti olan anonim şirketlerin takibinin yapılarak ve müeyyidesi artırılarak alınacak diğer önlemlerle avukatların meslek alanlarının genişletilmesi gerekirken CMK-adli yardım,uzlaşma, arabuluculukla Meslek alanları daraltılmaktadır.

Devletten yardım almayan,hiçbir külfeti olmayan savunma,avukatlık işi kuran,işi bulan vergiyi ödeyendir bu gerçek dikkate alınmalıdır.Vergi oranı ve  KDV  çok yüksektir,emekli maaşları çok düşüktür. Yargı reformu yapılmalı ,avukatlık savunma akademisi kurulmalıdır.YSK da avukatla temsil sağlanmalıdır.adliye otoparklarında ücretsiz yer temin edilmelidir.Havana Şartları 16.maddesi hükümetlere avukatların serbest dolaşım hakkının önündeki engelleri kaldırma görevini vermiştir.Yeşil pasaport tartışma ve talep konusu dahi yapılmamalıdır.Yine Anayasanın 138 ve 160.md.leri arasında düzenlenen yargının değer unsurlarının önem ve görev tarifi yapılırken savunmadan bir kelime olsun bahsolunmamaktadır.Bu nasıl bir kurucu unsur kabulüdür.

Günümüzde hertürlü hukuksuzluğa OHAL uygulamalarına, KHK’larla ilgili yargı denetimi konusunda, herşeye rağmen değerlendirmeler ve en güçlü itiraz TBB, Barolar ve avukatlardan gelmekte olup, gelmeye devam edecektir.. Bu yargıç ve savcılar insan hakları,hukukun üstünlüğü konusunda yoksa farklımı düşünüyor.veya ifademi edemiyor. yargının konuşamayan memur kısmısınız bizse konuşan kısmı %20 lerde olan size güveni güvensizliği kim anlatacak olgu oluşmuş. Toplum barışının vazgeçilmez öğelerinden biri bilindiği gibi adil yargılanma hakkıdır. Buda yargının siyasi otoriteye bağlı olmaması ve otoriteye cevap verebilecek kadar bağımsız ve tehditlere göğüs gerebilen avukatlığın dışlamamasıyla ortaya çıkar. Maalesef dışlama ve terbiye edilmiş avukatlık modeli yaratmaya çalışma bir gerçektir. Adeta savunma savunulacak hale getirilmiştir. Bu durumun aynı zamanda hakimlik ve savcılık sıfatlarının da içini boşaltacağı bilinmelidir. Bu konularda sorumsuz davranan, hakim savcı kapılarını avukatlara kapatan,  avukatların hakları konusunda cesaretli ve aktif duruş sergilemeyen hakim ve savcıların rolünün bulunduğu da bir gerçektir.

Sevgili meslektaşlarım biz evrensel doğrularla  milli değerleri harmanlayan hukukun üstünlüğünün yılmaz savunucusu,demokratik laik sosyal Türkiye Cumhuriyetinin Atatürk milliyetciliği çerçevesinde  vatanın,milletiyle bütünlüğünden yana taraf kimliğimizle  avukatlar olarak meslek örgütümüz olan barolar, mücadelemizi azimle ve kararlılıkla sürdürüyor ve sürdürmeye de devam edeceğiz Yine bilinmelidir ki devlet adaletle kaim olup adalete ulaşımın temelinde yargı, yargının yargı olabilmesinin temelinde de savunma, avukatlık vardır. Biz avukatlar Türkiye sevdalısı  onurlu bir mesleğin mensuplarıyız onurlu mücadelemizi  bizler hissettiğimiz gibi değerli meslektaşlarım topluma da  hissettirmeliyiz

Nihai olarak Hukuk devletine ulaşana dek tarafsız bağımsız yargı  konusunda dünyaya güvence verilinceye kadar.Dünyada Türkiye de Cumhurbaşkanı istediğini alır atar gözüyle görülmeyinceye kadar. mücadele  sürmelidir. Avukatlık bir mücadele mesleğidir. Adnan Yücel’in şiirindeki Bugünlerden geriye bir yarına gidenler , Bir de yarınlar için direnenler kalır  sözleri adeta avukatlık için söylenmiştir ve böyle olduğu da herkesçe bilinmelidir

Zonguldak Barosu olarak, hukuk devleti, yargı bağımsızlığı, hak arama hürriyetinin teminatı olan savunma hakkının etkin bir şekilde kullanılması, insan hakları ve demokrasinin gelişmesi için, şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da çalışmalarımızı artarak devam ettireceğimizi,.meslektaşlarımızın  yargının daha bağımsız olduğu, savunma hakkının önündeki engellerin ve her türlü baskının ortadan kalktığı adli yıllarda yeniden bir arada olmak dilek ve temennisiyle yeni adli yılın memleketimiz,mesleğimiz  için her zamankinden daha adil bir yıl olmasını diliyor sevgi ve saygıları sunuyorum.

 

Av. Özel EROĞLU

Zonguldak Barosu Başkanı