Zonguldak Barosu 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Duyurusu

BAROMUZUN 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İLİŞİKTE SUNULAN GÜNDEM KONULARINI GÖRÜŞMEK ÜZERE 05-06 ARALIK 2020 CUMARTESİ VE PAZAR (09.00-17.00 SAATLERİ ARASINDA) ZONGULDAK ÖĞRETMENEVİ BÜYÜK SALONUNDA, ÇOĞUNLUK SAĞLANAMADIĞI TAKDİRDE 12-13 ARALIK 2020 CUMARTESİ VE PAZAR GÜNLERİ AYNI YER VE SAATTE YAPILACAKTIR.

      BARO OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA HAKLI BİR ENGELİ OLMAKSIZIN GELMEYENLER VEYA OY KULLANMAYANLAR HAKKINDA AVUKATLIK YASASININ 86/1.MADDESİ UYGULANACAKTIR.

      1136 SAYILI AVUKATLIK YASASININ 4667 SAYILI YASA İLE DEĞİŞİK 84.MADDESİ GEREĞİNCE TEBLİGAT HÜKMÜNDE OLAN İŞBU DUYURU SAYIN ÜYELERİMİZİN BİLGİLERİNE SUNULUR. 26.10.2020  

ZONGULDAK BAROSU BAŞKANI

                                                              AVUKAT ÖZEL EROĞLU   

ZONGULDAK BAROSU 2020 YILI 65. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ                                       

 1. Yoklama ve açılış  (Baro Başkanı tarafından) ,
 2. Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi (1 başkan, 1 başkanvekili,  2 üye),
 3. Saygı duruşu,
 4. Baro Başkanının konuşması,
 5. Raporların okunması (Yönetim Kurulu faaliyet raporu, geçen dönemlere ilişkin bütçe özetleri, disiplin kurulu çalışma raporu, CMK çalışma raporu, Zonguldak Merkez ve ilçeler Adli Müzaharet büroları raporları, denetleme kurulu raporu),
 6. Raporlar üzerinde genel görüşme,
 7. Baro Yönetim Kurulu ve raporların aklanması,
 8. Yeni dönemde Levhaya yazılacak Avukat ve Avukat ortaklarından alınacak giriş ve yıllık kesenek miktarlarının tespiti ( Av.Yasası 81/2 md.),
 9. Gelecek dönemlere ait bütçe taslaklarının okunması ve onaylanması,
 10. Adayların tespiti, Seçim Kuruluna sunulacak listenin soyada göre düzenlenmesi ve adayların konuşmaları,
 11. Genel sorunlar istem ve öneriler,
 12. Seçimler,

* Baro Başkanı seçimi,

* Yönetim Kurulu Üyeleri seçimi (10 asil 10 yedek ),

* Disiplin Kurulu Üyeleri seçimi (5 asil  3 yedek ) ,

* Denetleme Kurulu seçimi  (3 asil  3 yedek  ),

* Türkiye Barolar Birliği Üst Kurul Delege seçimi (3 asil 3 yedek )

13.Kapanış.