Bugün Adalet Bakanı ile yapılan toplantıda sorunlarımız iletilmiş ve bu sorunların çözümü için acilen çalışma yapılması talep edilmiştir. Toplantıda özetle;

-Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin güncellenmesi, CMK Ücret Tarifesinin AAUT seviyesine çekilmesi,

 • CMK ve Adli Yardım ücretlerinde vergi muafiyeti sağlanması,
 • 0-5 yıl kıdeme sahip avukatlara Bağkur prim ve vergi muafiyeti getirilmesi,
 • Stajyer avukatlara bakanlık bütçesinden ödenek ayrılması,
 • Genel Avukatlık hizmetlerinde KDV indirimi,
 • Avukatların emeklilik koşullarının iyileştirilmesi,
 • Adlî Yardım, CMK, Uzlaştırma, Arabuluculuk, beraat vekalet ücretlerinin gecikmeksizin ödenmesi,
  CMK yol giderlerinin piyasa koşullarına uygun olarak belirlenmesi ve güncellenmesi,
 • Kamuda çalışan meslektaşlarımızın taleplerinin karşılanması,
 • Bağlı çalışan avukatların ücret ve diğer haklarının belirlenmesi konusunda TBB ‘ye yetki verilmesi yönünde yasal düzenleme yapılması,
 • Yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğünün tesisi, insan hakları, temel hak ve özgürlükler konusunda demokratik standartlara ulaşılması,
 • Hakim ve Savcıların Avukatlarla görüşmemesi, kapıların üzerimize kapanması ve bazı adliye personellerinin Avukatlara ve Stajyer Avukatlara yönelik olumsuz tutumlarının önlenmesi,
 • Avukat sayısındaki kontrolsüz artışın önlenmesi,
 • Avukatların ve baroların gelir elde edeceği yeni iş alanlarının oluşturulması,
 • Avukatların iş alanlarına hukuka aykırı şekilde müdahale eden hasar danışmanlık şirketlerine ve arzuhalcilere karşı etkin mücadele,
 • Mesleği yapılamaz hale getiren KVKK uygulamasından avukatların muaf tutulması,
 • Avukatlık sınavının belirlenen zamanda yapılması,

gibi konularda taleplerimiz iletilmiştir.