Basına ve Kamuoyuna

Avukatlık kanunu 76.maddesinin bize yüklediği sorumluluğun gereği olarak aşağıdaki açıklamayı yapıyoruz.

31 Mart 2019 da yapılan yerel seçimler sonucunda belirlenen millet iradesinin İstanbul’daki sonuçları maalesef hukuksal temelden uzaklaşmıştır.

1 – Seçmen listeleri askıya çıkmış, itiraz süreçleri sonunda kesinleşmiştir

2 – Sandık kurulu başkan ve üyeleri ilan edilen itiraz süreleri sonunda kesinleşmiştir.

3 – Somut delillere dayanmayan itirazlarla oy sayımı hukuken mümkün değildir.

4 – Seçimler siyasi partilerin gözetim ve denetiminde hâkim güvencesinde yapılmıştır.

Hukuksuzluğun yargı eliyle meşrulaştırılmasına yönelik siyasi çabalardan vazgeçilmeli, insan hakları ve hukukun üstünlüğünün ihlaline son verilmeli, hukuk kuralları ve sağduyu hakim olmalıdır.

Saygıyla duyurulur.

 

 Av.Özel EROĞLU

Zonguldak Barosu Başkanı