Basına ve Kamuoyuna

8 Mart kadınların eşitsizliğe, haksızlığa, sömürüye, baskı ve zulme karşı mücadelede dayanışma günüdür. Kadınların yaşamlarının her alanında maruz bırakıldığı ayrımcılığa, kadını aşağı gören her türlü çağdışı zihniyete karşı çıkma, omuz omuza durma günüdür.

Bugün ülkemizde toplumsal cinsiyet ayrımcılığı, aile içi ilişkilerden başlayarak toplumsal hayat içerisinde her düzeyde yaşanmaya devam etmektedir. İş yaşamında, sosyal yaşamda, aile içi yaşamda kadının kadın olmasından kaynaklı sorunlar, tarihsel, kültürel, dinsel faktörler nedeniyle görmezden gelinerek kadın, indirgemeci bir mantıkla ele alınmakta ve “sığ” politikada malzeme olarak kullanılmaktadır. Kadına yönelik şiddetin giderek arttığına öfke içerisinde şahit olduğumuz bir kişi daha eksilmeye tahammülümüzün kalmadığı bu dönemde, kadın cinayetlerinin ve şüpheli kadın ölümlerinin önlenmesi yasaların eksiksiz uygulanması, önleyici ve koruyucu tedbirlerin alınması, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik bütüncül politikaların oluşturularak bahanesiz uygulanması gerekmektedir.

Zonguldak Barosu Kadın Hakları Komisyonu olarak Eşit haklarla özgürce, her türlü şiddetten uzak güvende yaşayacağımız günlere kavuşmayı ümit ederek; başta yaşam hakkımız olmak üzere, Medeni Yasa ile tanımlanmış hak ve kazanımlarımızdan hiçbir koşulda vazgeçmeyeceğimizi, kadına yönelen her türlü şiddet ve ayrımcılığın karşısında, yılmadan mücadele edeceğimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz.

                                   ZONGULDAK BAROSU KADIN HAKLARI KOMİSYONU