Meslektaşlarımıza Duyurulur.

16.03.2020 tarihinde Zonguldak Adliyesinde Adalet Komisyonu Başkanı, Baro Başkanı, yargıçların katılımıyla yapılan toplantıda Türkiye genelinde uygulanan önlemlerin tavsiye niteliğinde Zonguldak’ta da uygulanmasına karar verilmiştir.

1 – Üyelerimizin 3 hafta süre ile zorunlu olmadıkça cezaevi ziyaretlerinde bulunmamalarına,

2 – Tüm taleplerin fiziken değil mümkün olduğunca UYAP sistemi üzerinden yapılmasına,

3 -Duruşmaların ertelenip ertelenmemesi kararının mahkemelerin inisiyatifine bırakılması sebebiyle, dileyen meslektaşlarımız tarafından ileride hak kaybı tartışması yaşanmaması açısından corona virüs -pandemi gerekçe gösterilmek suretiyle mazeret verilmesi ve verilen mazeretlere TBB’nin de tavsiye ettiği şekilde karşı taraf vekili tarafından itiraz edilmemesi,

4 – Avukat yanında staj yapan stajyer avukatların,devam konusundaki mazeretleri hususunda esnek davranılması,

5 – İkinci bir talimata kadar tüm etkinliklerin ve staj eğitimlerinin ertelenmesine, karar verilmiştir.

6 – Zonguldak adliyesi yeni binada bulunan kartlı kapı sistemleri devreye alındığından üyelerimizin avukat kimlik kartlarını yanlarından ayırmamaları rica olunur.

Meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur.